Biểu đồ các loại hình làng nghề trên
STT Loại hình sản xuất Sản xuất vật liệu xây dựng Tái chế chất thải Thủ công mỹ nghệ Chăn nuôi, giết mổ gia súc Chế biến lương thực, thực phẩm Dệt nhuộm, thuộc da Gia công cơ kim khí Loại hình khác Số Lượng làng nghề
Tổng trên toàn quốc